Wrzesień 25 2022 03:15:09
Nawigacja
Strona główna
Kadra pedagogiczna
Pracownicy szkoły
Samorząd uczniowski
Klasy i wychowawcy
Nasz Patron
Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły
Kalendarz wydarzeń i uroczystości
Prawa i obowiązki ucznia
Plan lekcji
Dane teleadresowe szkoły
Kontakt
Galeria zdjęć
Statut Szkoły
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Dla uczniów - zadania do wykonania
Prace uczniów
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 263
Najnowszy użytkownik: kamila
Ostatnio dodane zdjęcia


Prawa i obowiązki ucznia

PRAWA UCZNIA

1. Uczniowie i wychowankowie oddziałów przedszkolnych mają prawo do:

1) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

2) właściwego zorganizowania procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

3) jasno określonego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

4) sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny oraz informacji dotyczących ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

5) powtórzenia i ugruntowania wiedzy,

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7) opieki wychowawczej,

8) bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej,

9) ochrony i poszanowani jego godności,

10) życzliwości i podmiotowego traktowania,

11) przedstawiania problemów, uzyskiwania wyjaśnień, odpowiedzi, pomocy,

12) swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza to dobra innych osób,

13) fakultatywnego nauczania religii (etyki), jeżeli tak zadecydowali jego rodzice

(prawni opiekunowie),

14) wykorzystywania przerw między zajęciami na wypoczynek,

15) pomocy w przypadku trudności w nauce,

16) korzystania z różnorodnych form opieki socjalnej w uzasadnionych przypadkach,

17) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

18) korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru podczas zajęć edukacyjnych,

19) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz działalność w organizacjach:

a) szkolnych,

b) wyboru nauczyciela pełniącego funkcje opiekuna Samorządu Uczniowskiego,

c) redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

 


OBOWIĄZKI UCZNIA

1. Uczniowie i wychowankowie oddziałów przedszkolnych mają obowiązek:

1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły,

2) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i życiu szkoły,

3) uzupełniania braków wynikających z nieobecności w szkole,

4) dostarczenia usprawiedliwienia nieobecności w terminie 3 dni od dnia powrotu

do szkoły,

5) godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz,

6) poszanowania przekonań, poglądów i godności drugiego człowieka,

7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw i zabaw,

8) przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli

i pracowników szkoły,

9) dbania o własne zdrowie i higienę,

10) dbania o mienie szkoły. W przypadku udowodnienia uczniowi czynu zniszczenia, dewastacji mienia, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia ponoszą odpowiedzialność materialną,

11) reagowania na zło i krzywdę zauważoną w szkole i poza nią,

12) odrzucania negatywnych wzorców zachowań, używek i narkotyków,

13) bycia odpowiedzialnym za własne życie i rozwój osobowości,

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

23-04-2010 21:34
Nasza Szkoła jest super Wink

20-04-2010 12:20
W naszej szkole wszystko jest SUPER Shock

11-04-2010 20:24
jaka najlepsza Bombowa

31-03-2010 13:21
Nasza szkoła jest fajna Grin

19-03-2010 21:40
Świetnie, że powstała strona szkoły Wink Smile

16-03-2010 11:48
cześć piękna Pfft

16-03-2010 11:47
Cześć

16-03-2010 11:46
Pfft

16-03-2010 11:46
CO ROBIMY NA W-F ??????????????? ;P

16-03-2010 11:45
SIEMA Wink